Menu
Cart 0

JerkBait - 911 Shad - MegaBass KO

  • 2000


Custom Hand Painted 911CustomLures Jerkbaits
MegaBass KO blanks - X-Eye Series 
Shape & style similar to MegaBass Vision jerkbaits
Rattlin